Szupervízió

„Szakmai személyiségfejlesztés a szupervízió eszközeivel”
 • Akkreditációs szám: S-05-012/2012
 • Óraszám: 28
 • Kreditpont értéke: 30 pont
 • A képzés elvégzése után a résztvevők tanúsítványt kapnak.
„Adj nekem hat órát, hogy kivágjak egy fát – az első négyet azzal töltöm majd, hogy megélezzem a fejszét.” Abraham Lincoln mondása rávilágít arra, hogy mennyire fontos, hogy milyen eszközzel dolgozunk. Az ember legfontosabb eszköze viszont saját maga: hogy éles legyen az elme és erős legyen a lélek. A szupervízió egy olyan új tanulási forma, melyben a résztvevők saját szakmai személyiségüket fejlesztik, hogy az abban résztvevő képes legyen alakítani szakmai önállóságát, autonómiáját és egyéni szakmai stílusát.
Kiknek szól a szupervízió?
Azon egyének, teamek vagy csoportok részére, melyek szükségesnek tartják a szakmai személyiségfejlesztést.
Miért különleges a szupervízió a SiXense-nél?
A szupervízió jellegénél fogva nem előre meghatározott tematika szerint zajlik, hiszen nem tudható előre, hogy mely résztvevő milyen egyéni érintettségét veti föl. Az általuk fölvetett szakmai kérdéseket, működésükkel összefüggő személyes megterhelődésüket helyezzük a szupervízió által biztosított tanulási folyamatba.
Miben segít a szupervízió?
 • A szupervízió növeli a szakmai működés hatékonyságát, a motiváltságot, kompetenciát és erősíti az önbizalmat.
 • A résztvevő képes lesz jobban figyelni önmagára és környezetére, jobban kifejezni érzéseit. Javul az empatikus készsége, azáltal jobban megért és elfogad másokat.
 • Fejleszti a kíváncsiságot, a kreativitást, az intuíciót.
 • Javítja a kommunikáció és az interakció minőségét, az értő figyelem és meghallgatás készségét.
 • Segít a másokkal történő együttműködésben, saját és mások problémájának megoldásában.
Módszertan
A fejlesztő folyamat indirekt módon, tapasztalati tanulás útján segíti a folyamatban résztvevők munkáját, mindig az aktuális szakmai problémából kiindulva.
Tematika
Fókuszban a szakmai személyiség fejlesztése áll, ezért mindig a résztvevők aktuális – munkahelyi, szakmai tevékenységével összefüggő – problémákat dolgozunk fel.
Egyéni szupervízió

Legfontosabb kiinduló kérdés az egyéni szupervizált pontos szakmai szerepének meghatározása az adott szervezetben. Ha nem szervezet tagjaként kér szupervíziót, akkor mi az, amit a tanulási folyamat középpontjába helyez? Vezetői szupervízió esetén felépítette-e vezetési stratégiáját? Végigjárta-e a (vezetői) szerep tanulásának fázisait?

Az egyéni szupervíziós munkánál a támaszadás fontossága is lehet elsődleges cél, amelyet a munka során a folyamatos kíséréssel biztosítunk a résztvevő szakember számára. Így szakmai önismerete mélyülhet a kiégés veszélye nélkül, és munkájában hatékonyabbá válhat.

Team szupervízió

A team szupervíziónál fontos kérdés, hogy a team meghatározott időtartamra, projektre szerveződött-e, vagy hosszú távú feladatmegoldás a dolguk, hiszen ez alapvetően befolyásolja a szupervíziót. A team szupervízió fókuszában az alábbi témák állhatnak:

 • Megerősítés.
 • Megoldások kultúrájának tanulása.
 • A problémamegoldás szakmai lépései.
 • Szakmai eszköztár gazdagítása.
 • A team munkában való részvétel igénye.
Csoportos szupervízió

A csoportos szupervízió esetében a megfelelő lélektani tér létrehozása különösen fontos, mivel a csoport tagjai induláskor nem ismerik egymást.

A résztvevő egyes szakemberek között az egyenlő helyzetből fakadóan – amely a résztvevő szerepére utal - biztonságot érezhetnek. Ez a biztonság olyan csoporterő, mely lehetővé teszi a résztvevők számára a személyes tanulást, ugyanis a csoportmunkánál egy új élménytér jön létre és ez inspirálja a reflektálásokra és felismerésekre a résztvevőket.

Ennek során lehetőség nyílik arra is, hogy felismerjék az elakadások okát, a változtatás lehetséges módjait, a hatékony kommunikáció, kapcsolat formáit, valamint reflektálhassanak saját szerepük eredményes, előrevivő, támogató vagy gátló működésére.

Ideális létszám
min. 5, max. 12 fő.
Ár
280 000 Ft/képzés. Ez az ár tartalmazza az utazási költségeket, és a szükséges segédanyagokat is.

AJÁNLATKÉRÉS
HELYSZÍN: 
Igény szerint
JAVASOLT IDŐTARTAM: 
Ideális esetben hetente 4x45 perc, 7 alkalom (4x7=28 óra),
KATEGÓRIA: 
Szupervízió