Mediátorképzés

A képzés rövid leírása
A képzés résztvevői áttekintést kapnak az együttműködésre, illetve konszenzusra épülő ún. alternatív konfliktusmegoldó stratégiákról – ezek közül kiemelten a mediációról. Megvizsgáljuk, melyek a legfontosabb sajátosságai ennek a különleges helyzetnek. Hogyan zajlik ebben a térben a találkozás? Milyen feltételek segítik a dialógus létrejöttét (konszenzusok, egyezmények kialakulását)? Meghatározzuk a mediátor szakmai kompetenciáit, a sikeresség kritériumait. Megvizsgáljuk, hogy a mediátor közreműködése hogyan segít a feleknek a konfliktus új szempontú megközelítésében, hogy a vitás helyzetek szereplői maguk találják meg a korrigálás módját – egymással együttműködve, a sérült emberi kapcsolatok helyreállításával.

A gyakorlat során szisztematikusan feldolgozzuk a mediációs folyamat lépéseit, az egyes lépésekhez tartozó kommunikációs eszközöket, a várható problémákat, a pszichikai és a kognitív akadályokat. A szimulált szerepjátékokat a résztvevők nem csupán eljátsszák, hanem visszacsatolást adnak egymásnak, és közösen feldolgozzák a szerepjátékokban szerzett tapasztalataikat. A gyakorlat során a mediáció egyes szakaszainak elsajátításakor a résztvevők előre kidolgozott szituációkat oldanak meg, később saját tapasztalataikból származó konfliktusok megoldásában próbálják ki magukat.
A teljesítés feltételei
I. Felsőfokú oklevél bármilyen szakterületről.

II. A képzésen való részvétel.

III. Az első három nap vizsgával zárul. Néhány elméleti kérdésre várunk választ írásban, amelyet kidolgozva e-mailen, valamint nyomtatva kérünk a képzés második részének megkezdése előtt.

IV. A képzést követően egy esettanulmányt kell kidolgozni önállóan végigvezetett mediáció alapján az egyes szakaszok részletes ismertetésével. Ennek terjedelme minimum 5 oldal címlap nélkül (Times New Roman, 12-es betűméret, másfeles sortávolság). Mindkét dolgozat feltétele a Tanúsítvány kibocsátásának. Az esettanulmány elkészítéséhez minden információt a rendelkezésre bocsátunk (mintadolgozatokkal).

A Tanúsítványt az egészségügyön kívül mindenhol elfogadják, valamint az Igazságügyi Hivatal mediátorlistájára is felkerülést biztosít.
Időpontok
  • I. modul: 2016. április 15-17.
  • II. modul: 2016. május 6-8.
A képzés vezetői
Szabóné Bánfalvi Katalin az Eötvös Loránd Tudományegyetem szociálismunkás szakán szerzett diplomát, majd ezt követően a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett mediátorként. Eddigi pályafutása alatt főként intézmények vezetésével, illetve szakmai munka irányításával foglalkozott a szociális szférában, valamint a gyermekvédelem területen. A PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának oktatója, a 4 féléves mediátorképzés felelős vezetője, valamin a III. kerületi gyermekjóléti központban gyakorlott mediátorként dolgozik.

Dr. Ferenczi Andrea a KRE Pszichológiai Intézetének adjunktusa. Tudományos érdeklődése fókuszában a személyközi konfliktusok alternatív megoldásai állnak: azok a módszerek, amelyek segítségével a konfliktusban álló felek egymással együttműködve, a kommunikációs kereten belül keresik a megoldást, a sérült emberi kapcsolatok helyreállításával. Kutatja továbbá a szavak és a szuggesztív kommunikáció szomatikus folyamatokra gyakorolt hatását, valamint iskolai egészségpszichológiai vonatkozásait. Ami a tudományt illeti, mindezek mellett a bizalom, a konszenzus, a dialógus, a beszélgetés művészete érdekli.

AJÁNLATKÉRÉS
HELYSZÍN: 
Budapest – Zuglói Tréningház
JAVASOLT IDŐTARTAM: 
Két hétvégével érdemes számolni. Péntek reggeltől vasárnap estig: 9.00 – 17.00-ig vagyunk együtt minden nap.
KATEGÓRIA: 
Mediátor képzés