Kommunikációs tréning

A hatékony kommunikáció egy vállalat működésének alapja. A vezetők és munkatársak meggyőző és tiszta kommunikációjára építkezve tud beilleszkedni az új munkatárs, valósulhat meg a hatékony munkavégzés és tudnak együttműködni a munkatársak. Kommunikációs tréningünkön a cégen belüli kommunikációt és az egyének ezen belüli szerepét vizsgáljuk meg és tesszük eredményesebbé. Mert úgy véljük, egy vállalat kizárólag a hatékony kommunikáció útján járva érheti el céljait.

Kiknek szól a kommunikációs tréning?
A kommunikációs tréningünket elsősorban vezetőknek és középvezetőknek, valamint az ügyfelekkel rendszeresen kapcsolatba kerülő (front-office) munkatársaknak javasoljuk. Emellett gyakran kérnek kommunikációs tréninget olyan vállalatok is munkatársaik részére, melyek átszervezéseket, felvásárlásokat hajtanak végre.
Miért különleges a kommunikációs tréning a SiXense-nél?
A kommunikációs tréningen holisztikus megközelítést alkalmazunk, mivel a hatékony kommunikáció egyaránt múlik a résztvevők fizikai, pszichés és gondolati egységén, valamint az általuk betöltött szerepeken. Ebből is fakad, hogy igyekszünk valódi személyközpontúságot belevinni a tréningekbe, s arra fókuszálni, hogy kik azok, akikkel együtt dolgozunk – mind a vállalat, mind a munkatársak tekintetében. Ezt segíti elő a tréninget megelőző, részletes igényfelmérés is.
Miben segít a kommunikációs tréning?
  • Lehetővé teszi az egyének és csoportok számára, hogy saját céljaikat és értékeiket összhangba hozzák a szervezeti célokkal és értékekkel.
  • Biztosítja az egyének és csoportok számára, hogy részt vegyenek saját a munkavégzésüket meghatározó feltételrendszer (célkitűzések, elvárások, kommunikációs csatornák, együttműködési platformok, motivációs rendszer stb.) kialakításában.
  • Mindez együttesen hozzájárul ahhoz, hogy valóban kétirányú kommunikáció jöjjön létre, a munkatársak jobban érezzék magukat, s ezáltal jobban teljesítsenek, a vállalat pedig sikeresen működhessen.
Módszertan
A tanácsadói program a tapasztalati tanuláson alapuló fejlesztési-képzési koncepciót (outdoor és indoor helyzetekben) alkalmazza, amely egyrészt a szervezetet érintő aktuális kihívások és problémák mentén építkezik. A programba a tréninggyakorlatok mellett teszteket, workshop elemeket is beépítünk, melyek segítségével a résztvevők strukturált formában dolgozhatják fel csapatuk működésének aktuális kérdéseit, és kereshetnek az esetleg felmerülő problémákra megoldásokat. A programban mindvégig a szervezetet az adott időszakban jellemző kérdésekből, helyzetekből indulunk ki, és nem alkalmazunk „előre gyártott” megoldási sablonokat. Ezzel biztosítjuk, hogy a tréningeken megszülető megállapodások a szervezet valós problémáira, kérdéseire jelentsenek megoldásokat. A programra több, alternatív gyakorlattal, szituációs helyzettel készülünk, amelyek a megfogalmazott célok elérését támogatják, és ezek közül a csapat számára megítélésünk szerint ott és akkor leginkább megfelelő, előrevivő helyzeteket alkalmazzuk.
Visszacsatolás
A tréninget követő egy hónapon belül utánkövető napot tervezünk. Ezen lehetősége van a menedzsmentnek a kommunikációs tréningen megalapozott változások szervezet működésébe történő beépülésével kapcsolatos visszacsatolásra, és elemezhetők az esetleg szükséges korrekciók is.
Tematika
A kommunikációs tréningen többek között az alábbi témákat vizsgáljuk meg:
  • Megfelelő-e a munkavégzéshez szükséges információk eljuttatása?
  • Egyértelműek-e az elvárások, feladatok, célok?
  • A vezetők és munkatársak tisztában vannak-e a vállalat rövid és hosszú távú stratégiájával, céljaival, fontosnak tartott értékeivel?
  • Milyen csatornákon folyik a kommunikáció és ezek hogyan működnek?
  • A személyek kommunikációs stílusa
  • Megvalósul-e az interaktív kommunikáció vezetők és beosztottak között?
  • Miként javítható összességében a vállalat belső kommunikációja?
Ideális létszám
A tréning igazodik az igényekhez, 10 fő felett további vezető bevonásával történik.
A kommunikációs tréning ára
Az ár az egyéni igényeknek megfelelően változik, ezért kérjen árajánlatot az alábbi gombra kattintva vagy hívjon minket telefonon (+36 30 982 77 59).

AJÁNLATKÉRÉS
HELYSZÍN: 
A hatékonyság érdekében mindenképpen külső helyszínt javaslunk, a tapasztalatunk ugyanis azt mutatja, hogy a vállalatnál tartott tréningeken a munkatársakat gyakran elszólítják a feladataik. A Sixense tréningházában 20 főig fogadunk csoportokat, e feletti létszám esetében más külső helyszínt javaslunk. Igény esetén ennek szervezését is vállaljuk.
JAVASOLT IDŐTARTAM: 
A kommunikációs tréning javasolt hossza csoportok számára 2 nap. Ehhez jön hozzá még egy igényfelmérő és egy utókövető nap is.
KATEGÓRIA: 
Készségfejlesztő tréningek